Pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – „Sutartis“) yra juridiškai privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – PIRKĖJAS) ir MB „Creator Japonicus“, buveinės adresas Bajorų g. 9, Migūnai, Vilniaus raj. (toliau – PARDAVĖJAS), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, PIRKĖJUI įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.japoko.com (toliau – „e. parduotuvė“).
1.2. Sutartis e. parduotuvėje yra sudaroma elektronine forma, naudojant ryšio priemones. Susipažinimą su Sutartimi PIRKĖJAS patvirtina pažymėdamas varnelę prie teiginio „Susipažinau su www.japoko.com taisyklėmis ir su jomis sutinku”. PIRKĖJAS Sutartį patvirtina kiekvieno apsipirkimo metu.
1.3. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaroma vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.
1.4. PARDAVĖJAS pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutartį, pasikeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo interneto svetainėje.
1.5. Sudaryti šią Sutartį interneto svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas Sutartis.

II. SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

2.1. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS paspaudžia mygtuką „Pirkti“, patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS gauna patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo užsakymo patvirtinimo momento.
2.2. PIRKĖJAS, pastebėjęs PARDAVĖJO pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti, pranešęs apie tai PARDAVĖJUI el. paštu info@japoko.com arba telefonu +370 659 31 477 darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. Informacija apie klaidos ištaisymą bus suteikta Jūsų nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).
2.3. PARDAVĖJAS nėra įsipareigojęs atskirai pranešti PIRKĖJUI apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad užsakymas patvirtinimas tuo momentu, kai jis pradedamas vykdyti.
2.4. Kiekviena tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.japoko.com internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

III. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. PIRKĖJO teisės:
3.1.1. pirkti prekes e. parduotuvėje pagal joje galiojančią Sutart5 ir nustatytą tvarką;
3.1.2. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.
3.2. PIRKĖJAS įsipareigoja:
3.2.1. atsiimti užsakytas prekes per 5 d. d. nuo prekių užsakymo ir už jas sumokėti sutartą pinigų sumą, jeigu buvo pasirinktas prekių atsiėmimas iš sutartos vietos ar COD paslauga;
3.2.2. neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo (užsakymo numerio). Jei PIRKĖJAS praranda atpažinimo kodą (užsakymo numerį), privalo nedelsdamas apie tai informuoti PARDAVĖJĄ – parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu;
3.2.3. pasikeitus PIRKĖJO pirkimo formoje pateiktiems duomenims, PIRKĖJAS privalo nedelsdamas juos atnaujinti arba pranešti apie tai PARDAVĖJUI;
3.2.4. PIRKĖJUI tenka atsakomybė už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu PIRKĖJAS nepateikia registracijos formoje tikslių ar pilnų duomenų, arba yra nurodomi klaidingi duomenys, visa su tuo susijusi rizika ir atsakomybė tenka PIRKĖJUI. PIRKĖJAS taip pat yra atsakingas už savo duomenų atnaujinimą registracijos formoje, jeigu jie pasikeičia.
3.2.5. prekių užsakymo metu nurodęs klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti PARDAVĖJUI dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas, t. y. 1,5 Eur peradresavimo mokestį;
3.2.6. PIRKĖJAS, naudodamasis e. parduotuve, sutinka su šioje Sutartyje nurodytomis taisyklėmis ir privalo jų laikytis;
3.2.7. jei PIRKĖJAS nepriėmė užsakytos prekės iš kurjerio, už pakartotinį prekės siuntimą moka PIRKĖJAS. PIRKĖJUI atsisakius priimti siuntinį ir pareikalavus grąžinti sumokėtus pinigus, pinigai už siuntimo išlaidas negrąžinami.
3.3. PARDAVĖJO teisės:
3.3.1. jei PIRKĖJAS bando pakenkti e. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, PARDAVĖJAS gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti PIRKĖJO galimybę naudotis e. parduotuve;
3.3.2. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e. parduotuvės veiklą, apie tai nepranešęs PIRKĖJUI;
3.3.3. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jei PIRKĖJAS, pasirinkęs Sutartyje numatytus apmokėjimo būdus jo neapmoka per 3 d. d.;
3.4. PARDAVĖJAS įsipareigoja:
3.4.1. Sutartyje ir e.parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti PIRKĖJUI galimybę naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
3.4.2. gerbti PIRKĖJO privatumą ir saugoti jo asmeninę informaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3.4.3. parduoti PIRKĖJUI Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose nustatytus kokybės, saugumo ir kitus reikalavimus atitinkančias Prekes bei pateikti išsamius jų aprašymus kiekvienos prekės aprašyme.
3.4.4. pristatyti PIRKĖJO užsakytas ir apmokėtas prekes jo nurodytu adresu šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.
3.4.5. užtikrinti, kad prekių kiekis (tūris, svoris) įvairiose pirminėse pakuotėse būtų ne mažesnis negu nurodyta ant prekių pakuočių.
3.4.6. tinkamai supakuoti prekes, tai yra taip, kad transportuojant pastarosios nebūtų pažeistos ar sugadintos;
3.4.7. pristatyti PIRKĖJO užsakytą prekių kiekį PIRKĖJO nurodytu adresu:
-darbo dienomis iki 12 val. užsakytas ir apmokėtas (jeigu mokama grynaisiais pinigais pristatymo metu, gavus užsakymo patvirtinimą) prekes per 1-2 darbo dienas;
-prekes, užsakytas ir apmokėtas (jeigu mokama grynaisiais pinigais pristatymo metu, gavus užsakymo patvirtinimą) po 12 val. darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis, per artimiausias 2–3 darbo dienas;
-PIRKĖJUI pasirinkus apmokėjimo būdą „grynaisiais“, prekes pristatyti per 2–3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos;
3.4.8. susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas PIRKĖJUI pristatyti užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas prekes. PIRKĖJUI atsisakius priimti prekių analogą ir negavus sutikimo palaukti, kol atsiras galimybė pristatyti prekes per trumpiausią įmanomą laiką, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

IV. PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA IR KAINA

4.1. Prekių kainos e. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
4.2. PIRKĖJAS už pasirinktas prekes turi teisę apmokėti vienu iš šių būdų:
4.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai apmokėjimas, kai PIRKĖJAS perveda pinigus naudodamasis jo pasirinkta elektroninės bankininkystės sistema. PIRKĖJAS, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš PARDAVĖJO nurodytų bankų. Mokant už prekes šiuo būdu, PIRKĖJUI elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus PIRKĖJAS perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią www.japoko.com e. parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą pasirinkus šį apmokėjimo būdą tenka PIRKĖJUI ir atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta atitinkamo banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
4.2.2. Apmokėjimas bankiniu pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai PIRKĖJAS perveda pinigus į PARDAVĖJO nurodytą banko sąskaitą.
4.3. PIRKĖJUI pasirinktu būdu įvykdžius apmokėjimą už prekes, t.y. įskaičius PIRKĖJO pervestas lėšas į PARDAVĖJO sąskaitą, pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas bei pradedamas vykdyti užsakymas.
4.4. Visiems užsakymams, kurių perkamų prekių vertė yra 14.99 € su PVM ar mažiau, yra taikomas administravimo mokestis. Pridėkite prekių ir nemokėkite mokesčio.
4.5. Visais atvejais procentinės nuolaidos prekėms yra taikomos nuo pradinės prekės pardavimo kainos su PVM.
4.6. Jeigu tuo pačiu metu eparduotuvėje galioja skirtingos nuolaidos tai pačiai prekei, yra taikoma didžiausia tuo pačiu metu galiojanti nuolaida nuo pradinės prekės pardavimo kainos su PVM. Nuolaidos skirtingų akcijų metu nėra sumuojamos.

V. PREKIŲ PRISTATYMAS

5.1. Prekės, parduodamos e. parduotuvėje www.japoko.com yra pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją. PIRKĖJAS, užsakydamas prekes, nurodo prekių pristatymo vietą.
5.2. PIRKĖJAS už prekių pristatymą sumoka nustatyto dydžio mokestį. Prekių pristatymo mokestis mokamas apmokant užsakymą.
5.3. PIRKĖJAS įsipareigoja nurodytoje prekių pristatymo vietoje prekes priimti pats asmeniškai. Tuo atveju, kai jis pats prekių nurodytoje pristatymo vietoje priimti negali, tačiau prekės buvo pristatytos nurodytu adresu, yra laikoma, kad Prekės buvo pristatytos tinkamai, o PIRKĖJAS neturi teisės reikšti PARDAVĖJUI pretenzijų dėl prekių netinkamo pristatymo ar nepristatymo.
5.4. Prekes pristato PARDAVĖJAS arba jo įgaliotas atstovas.
5.5. Susidarius ypatingoms aplinkybėms prekių pristatymas gali vėluoti. Tokiu atveju PARDAVĖJAS įsipareigoja nedelsiant susisiekti su PIRKĖJU ir suderinti prekių pristatymo tvarką.
5.6. PARDAVĖJAS atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės PIRKĖJUI nėra pristatomos, arba pristatomos ne laiku dėl aplinkybių, už kurių susidarymą yra atsakingas PIRKĖJAS.
5.7. Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS prekių pristatymo faktą patvirtina savo parašu, ir PARDAVĖJO ar jo įgalioto asmens akivaizdoje patikrina siuntinio būklę. PIRKĖJUI pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, o prekės yra tinkamos kokybės. Pastebėjęs, kad pristatytas siuntinys ir/arba prekės yra pažeistos ar apgadintos, PIRKĖJAS privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant PARDAVĖJUI ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntinio pažeidimo aktą. PIRKĖJUI neatlikus šių veiksmų, PARDAVĖJAS yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl nekokybiškų prekių, jeigu tokie pažeidimai nebuvo nurodyti jų pristatymo metu aukščiau nustatyta tvarka.
5.8. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina PIRKĖJUI nuo jo patvirtinimo apie prekių gavimą momento, 5.7 punkte nustatyta tvarka.
5.9. Jei prekių pristatymas yra neįmanomas dėl PIRKĖJO kaltės, užsakymas yra anuliuojamas, o pinigai už Prekes negrąžinami.

VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
6.2. Kai grąžinama nekokybiška prekė, PARDAVĖJAS įsipareigoja per 2 darbo dienas savo sąskaita pasiimti grąžinamą nekokybišką prekę ir ją pakeisti į analogišką kokybišką prekę. Tuo atveju, kai PARDAVĖJAS neturi analogiškos prekės arba Pirkėjo pasirinkimu, PARDAVĖJAS grąžina PIRKĖJUI už prekę ir užsakymo pristatymą sumokėtus pinigus.
6.3. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nepažeista.
6.4. Kokybiškų prekių gražinimo kaštus padengia PIRKĖJAS.

VII. DOVANŲ KUPONO JAPOKO PARDAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

7. 1. Dovanų kuponas JAPOKO suteikia teisę išsirinkti prekių iš www.japoko.com už sumą, nurodytą ant jo.
7. 2. Dovanų kuponas galioja visoms www.japoko.com prekiaujamoms prekėms.
7. 3. Dovanų kuponai yra pasirenkamos vertės, norimą sumą galima pasirinkti perkant jį https://japoko.com/produktas/dovanu-kuponas-japoko/
7. 4. Dovanų kuponas yra tik elektroninis (ne popierinis) ir juo galima atsiskaityti tik elektroninėje parduotuvėje www.japoko.com
7. 5. Dovanų kupone nurodytą pinigų sumą galima išnaudoti per keletą kartų vienerių metų bėgyje.
7. 6. Pirkimo sumai viršijus Dovanų kupono vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti www.japoko.com e parduotuvėje galiojančiais atsiskaitymo būdais.
7. 7. Dovanų kupono turėtojui įsigijus prekių už mažesnę sumą nei nurodyta Dovanų kupone, likusią sumą Dovanų kupono turėtojas gali panaudoti per keletą pirkimų per vienerius metus nuo kupono gavimo datos. Per vienerius metus nepanaudota kupono suma nėra grąžinama ar keičiama į pinigus.
7.8. Dovanų kuponas galioja 12 mėn. nuo jo įsigijimo datos. Jeigu Dovanų kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis laikomas nebegaliojančiu ir pinigai už jį nėra grąžinami bei laikoma, kad pirkimas www.japoko.com yra įvykęs.
7. 9. Pratęsti Dovanų kupono galiojimo laiko galimybės nėra.
7. 10. Sugadinti ar kitaip prarasti dovanų kuponai į naujus nėra keičiami.
7. 11. Dovanų kuponai atgal nepriimami ir į grynuosius pinigus nekeičiami.
7. 12. Perkant Dovanų kuponus, PVM sąskaita-faktūra neišrašoma. Pirkėjui pageidaujant, išrašoma išankstinė Dovanų kupono sąskaita-faktūra. Sąskaita-faktūra gali būti išrašoma tik apsipirkus elektroninėje parduotuvėje ir už pirkinius atsiskaičius Dovanų kuponu.
7. 13. Dovanų kuponą gavėjas gauna tuomet, kai yra patvirtinamas jūsų užsakymo apmokėjimas ir įvykdymas (kai į Dovanų kupono pirkėjo el. Pašto dėžutę gaunamas pranešimas “Jūsų užsakymas yra įvykdytas”).
7. 14. Norint atsiskaityti elektroniniu Dovanų kuponu, atsiskaitant www.japoko.com reikia suvesti Dovanų kupono numerį
7. 15. Dovanų kuponams negalioja ir jiems nėra taikomos nuolaidos (įvairios akcijos, išpardavimai ir pan.)
7. 16. Kaip apsipirkti su dovanų kuponu:
7. 16.1.Išsirinkite prekes www.japoko.lt ir susidėkite jas į savo Krepšelį.
7. 16.2. Atkeliavę į savo Krepšelį matysite specialų laukelį „Dovanų kupono numeris” – čia įveskite unikalų kodą esantį dovanų kupone, spauskite mygtuką PANAUDOTI.
7. 16.3. Jūsų krepšeliui bus minusuota dovanų kupone nurodyta pinigų suma.
7. 16.4.Jeigu panaudojote ne visą dovanų kupone nurodytą sumą, kupono sumos likutį galite stebėti savo paskyroje.

VIII. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODARINĖS PRIEMONĖS

8.1. PARDAVĖJAS savo pasirinkimu gali inicijuoti įvairias akcijas e. parduotuvėje www.japoko.com
8.2. PARDAVĖJAS turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, keisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, paskelbdamas apie tai www.japoko.com e. parduotuvėje.

IX. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

9.1. PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
9.2. PIRKĖJAS visus pranešimus pateikia PARDAVĖJO internetinės parduotuvės skiltyje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

X. ATSAKOMYBĖ

10.1. PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už prekių krepšelio formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia tikslių duomenų prekių krepšelio formoje, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2. PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e. parduotuve.
10.3. PIRKĖJAS atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi PIRKĖJO atpažinimo kodu, PIRKĖJAS atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
10.5. Nenugalima jėga. Šalys neatsako už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos. Nenugalima jėga laikoma neišvengiami ir Šalių nekontroliuojami įvykiai, kurie nebuvo ir negalėjo būti numatyti, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šalis, kuri negali vykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos, privalo raštu pranešti apie tai kitai Šaliai per 3 dienas. Sutarties vykdymas atidedamas, kol išnyks nenugalimos jėgos aplinkybės.

XI. KONFIDENCIALUMAS

11.1. Interneto svetainėje pateikti duomenys apie PIRKĖJĄ yra naudojami tik Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais. Šiuos duomenis rinkodaros tikslais Bendrovė turi teisę naudoti tik gavusi PIRKĖJO sutikimą.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12.3. Pastabas dėl šios Sutarties turinio, komentarus ir pasiūlymus prašome teikti PARDAVĖJUI elektroniniu paštu, nurodytu kontaktinėje informacijoje. PARDAVĖJO kontaktinė informacija: MB “Creator Japonicus” Įm. Kodas 303423019 PVM kodas LT100008921814 Adresas: Bajorų g. 9, LT-13243, Migūnai, Vilniaus raj, Lietuva. Tel.nr. 865931477 El. pašto adresas: info@japoko.com

TURITE KLAUSIMŲ?
Susisiekite su mumis, mielai Jums atsakysime ir patarsime:
– skambinti darbo dienomis tel. +370 659 31 477 nuo 09:00 iki 17:00 val. arba
– rašyti el. paštu info@japoko.com bet kuriuo metu, ir mes pasistengsime kuo greičiau Jums atsakyti.

Dalintis: